Betaling en Vergoeding

Verzekerde zorg.

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering,

Een voorwaarde is dat de gestelde diagnose valt onder de verzekerde zorg in de specialistische GGZ. Voor informatie hieromtrent kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast is het afhankelijk van de soort psychotherapie. De inzichtgevende psychotherapie die ik aanbied, met een frequentie van eens per week, valt onder de verzekerde zorg.

WBT de verzekerde zorg zijn wat betreft de vergoedingen 3 mogelijkheden:

1. Ik heb een contract met uw zorgverzekeraar.

2. Ik heb geen contract met uw zorgverzekeraar en u heeft een naturapolis.

3. Ik heb geen contract met uw verzekeraar en u heeft een combinatiepolis.


N.B: zorgverzekeraars bieden i.h.a. geen restitutiepolissen meer aan- maar een commbinatiepolis-: die vergoedt minder dan een restitutiepolis. Lees de voorwaarden goed.


a.d 1. Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed.


In 2024 heb ik een contract met*:

   Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea, Pro LIfe

   ONVZ: ONVZ,JAAH, VvAA

   ASR:ASR

   DSW: DSW, InTwente, Stad Holland

   VGZ: VGZ, IZA; UMC, Unive, Zekur, VGZ Bewuzt, IZZ( via VGZ);United consumers, Unive

   OWM/  Zorg en Zekerheid*N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleent! Checkt u voor aanvangvan de behandeling s.v.p zelf of ik een contract heb met uw verzekeraar.
Eigen Risico: Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Dit is minstens 385 euro, afhankelijk van uw polis.


ad 2.

Als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, en als u een naturapolis heeft.

In dit geval wordt na aftrek van uw eigen risico, afhankelijk van uw verzekering 50 a 60 procent vergoed.

De rekening voor uw behandeling wordt na het afsluiten van de behandeling, of nadat u 1 jaar in behandeling bent, naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de rekening rechtstreeks naar u verstuurd. Voor helderheid over het percentage dat vergoed wordt, is het verstandig om -als de diagnose bekend is- zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.


a.d 3.

Als ik geen contract heb met uw verzekeraar en als u een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling, afgezien van uw eigen risico, volledig vergoed. Aan het einde van een behandeling, of van een behandeljaar krijgt u van mij de rekening toegestuurd. Nadat uw verzekeraar dit aan u heeft overgemaakt, betaalt u mij. U kunt de verzekeraar ook vragen om mij het geld direct over te maken- echter doen niet alle verzekeraars dit.


Onverzekerde Zorg:

Indien de diagnose die gesteld is niet valt onder verzekerde zorg, dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. In dat geval is therapie wel mogelijk, maar dient u zelf te betalen. Een voorbeeld van een diagnose die niet vergoed wordt is een aanpassingsstoornis. Soms is intensievere psychotherapie 2 x per week geïndiceerd. Niet alle verzekeraars vergoeden dit.

Mijn tarief voor 2023 voor onverzekerde zorg is 200 euro voor een intakegesprek en 140 euro per therapiegesprek,


Zelfbetalers:

Sommige mensen kiezen er om uiteenlopende redenen voor om hun therapie zelf te betalen. U betaalt dan voor de intake 200 euro per sessie en daarna 140 euro per sessie.


Leertherapie:

Ik ben leertherapeut voor de opleiding tot psychiater. 50 uur leertherapie is een verplicht onderdeel van de opleiding tot psychiater. Het tarief voor leertherapie is vanaf 2023 115 euro per sessie. Dit bedrag kunt u declareren bij de opleiding. informeer bij uw opleider over de vergoeding, het wordt volledig- of vrijwel volledig vergoed, er zijn kleine verschillen per instelling.

Voor betalingen die niet via de verzekering lopen stuur ik maandelijks een factuur.


Afspraak < 24 uur afgezegd:

Ik vraag u om tijdig aan te geven wanneer u niet kunt komen. Bij no show en bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd reken ik 40 Euro.