Wat behandel ik?

Ik richt mij vooral op de behandeling van depressie, angst-klachten, persoonlijkheidsproblematiek, of een combinatie van deze beelden. Als u last heeft van terugkerende angst of somberheid, of als u problemen ervaart in uw werk of in relaties, kan het zinvol zijn om in psychotherapie te gaan. In psychotherapie leert u uzelf beter kennen en daardoor begrijpen waar u in uzelf tegenaan loopt. Daardoor kan u meer grip krijgen op uw leven. Ik neem rustig de tijd om samen met u te onderzoeken waar u tegenaan loopt, en ik help u weer op weg.


Wat behandel ik niet?

Op sommige vlakken heb ik onvoldoende expertise. Indien u een psychotische stoornis heeft, een bipolaire I stoornis, als u een autistische stoornis heeft of als u medicamenteuze behandeling zoekt voor ADHD bent u bij mijn praktijk niet aan het juiste adres.


Wachttijd:

Ik heb plek voor 2 nieuwe psychotherapie-clienten, voor een intake in juni/ juli.  De behandeling zou medio augustus kunnen starten.


Vooraf neem ik eerst telefonisch contact op, om te kijken of we de juiste hulp in huis hebben.

Voor leertherapie of voor supervisie kunt u altijd contact opnemen, daarvoor zijn aparte uren gereserveerd.


De wachttijd is geactualiseerd per 14-5-2024


U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachttijd bemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en da de behandeling binnen 10 weken gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn vastgesteld.


Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt het contactformulier invullen, of door een email te sturen met uw naam en telefoonnummer.


Ik neem dan contact met u op. In dit eerste telefonische contact probeer ik een inschatting te maken of ik de juiste hulp voor u in huis heb. Ik vraag u altijd eerst of het gelegen komt. Ik ben helaas zelden in de gelegenheid de telefoon direct aan te nemen.


Intake

De intake bestaat uit 3 a 4 gesprekken. In het eerste gesprek vraag ik naar uw klachten, uw hulpvraag en de behandelvoorgeschiedenis. Het 2e en soms 3e gesprek gaan over uw levensloop. Daarna volgt een adviesgesprek, waarin u hoort of ik de juiste behandeling voor u in huis heb, en zo ja, welke therapievorm het meest passend is.

De intakefase is ook bedoeld voor u om uit te vinden of u er vertrouwen in heeft om met mij in zee te gaan.


Behandeling

Ik bied vier vormen van inzichtgevende psychotherapie aan:

  1. KPT: Kortdurende psychodynamische Psychotherapie. Dit is een kortdurende psychoanalytische psychoanalytische psychotherapie, waarin uw leert wat uw klachten kan uitlokken, hoe dat in verband staat met hoe u zich tot anderen verhoudt en hoe u dit kan veranderen.
  2. TFP: Transference Focussed Psychotherapie: voor persoonlijkheidsproblematiek. Bij deze laatste behandeling is de duur variabel. De gemiddelde behandelduur is twee jaar.
  3. Psychoanalytische psychotherapie, open-ended.
  4. Mentalisation based psychotherapie.


Wat moet u meenemen?

1. Verwijsbrief, om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen oor de eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ, met daarin vermeld een vermoeden van een

(gespecificeerde) DSM diagnose, de agb-code van de verwijzer en zijn/haar handtekening.


2. Verzekeringspas of nummer


3. Legitimatiebewijs

unsplash